خبرای مهم بازار کریپتو تو هفتم و هشتم اسفندماه

رویدادهای آزاد سازی توکنی مهم ماه مارس! 📆 مقدار قابل توجهی از توکن های زیر در ماه آینده در شبکه آزاد خواهد شد: 🔻 یکم مارس، 227 میلیون دلار HBAR و 4.48 میلیون دلار توکن ACA 🔻 12 مارس، 56.4 میلیون دلار APT 🔻 14 مارس، 18.1 میلیون دلار DYDX 🔻 15 مارس، 109 میلیون […]