آيا به زودی يك ركورد در بالاترين سطح برای بیت‌کوین در راه است؟

خلاصه اي از هفته همانطور كه هفته با دریایی از شمع های سبز آغاز شد، قیمت بیت کوین برای اولین بار از اوایل سپتامبر مرز 50/000 دلارشكست و سپس برای اولین بار از ماه می به 55.000 دلار رسید. بیت کوین به نظر می‌رسد که در بقیه سال افزایش خواهد داشت از آنجا كه حمایت‌های […]