نود یا گره ( Node ) چیست ؟

نود یا گره چیست ؟

وقتی صحبت از شبکه‌های کامپیوتری یا مخابراتی می‌شود، نودها ممکن است به عنوان یک نقطه توزیع مجدد یا به عنوان یک نقطه پایانی ارتباط عمل کنند. معمولاً یک نود از یک دستگاه شبکه فیزیکی تشکیل شده است، اما مواردی وجود دارد که از نودهای مجازی استفاده می‌شود. نود شبکه، نقطه‌ای است که می توان پیامی […]