ApeCoin (APE) چیست؟

ApeCoin چیست ؟

ApeCoin (APE) یک توکن ERC-20 کاربردی و حاکمیتی اکوسیستم APE است. این توکن، ساختار غیرمتمرکز جامعه APE را در Web 3.0 ، تقویت می‌کند. APE توسط ApeCoin DAO اداره می‌شود و توسط بنیاد APE پشتیبانی می‌شود. با APE، هولدرهای توکن می‌توانند در مورد پیشنهادهای حاکمیتی در DAO رأی دهند و به ویژگی‌های انحصاری اکوسیستم APE […]